HOTARÂRILE AUTORITATII DELIBERATIVE
+ANUL 2019

Hotararea nr. 25 din data de 29.08.2019 privind acordarea unui mandat special, necesar pentru aprobarea tarifelor diferentiate conform listelor de fundamentare si aprobarea actualizarii "Regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare a localitatii, in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara" Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova

Hotararea nr. 24 din data de 20.08.2019 privind prelungirea termenului contractului de inchiriere nr. 1812/11.05.2007, incheiat cu SC DEMIFARM SRL si modificarea art. 2 si art. 6 din contract

Hotararea nr. 23 din data de 20.08.2019 privind aprobarea vanzarii, prin licitatie publica, a imobilului in suprafata de 1000 mp, avand numarul cadastral 21676, situat in satul Pisculesti, comuna Tinosu, judetul Prahova, ce apartine domeniul privat al comunei Tinosu

Hotararea nr. 22 din data de 20.08.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022

Hotarare nr. 21 din data de 18.07.2019 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei de sedinta pentru membrii consiliului local Tinosu, judetul Prahova

Hotarare nr. 20 din data de 18.07.2019 privind aprobarea concesionarii, prin licitatie publica, a terenului extravilan Tarla 13 Parcela N70 in suprafata de 39679 mp, apartinand domeniului privat al comunei Tinosu, judetul Prahova, in vederea amenajarii unui bazin piscicol

Hotarare nr. 19 din data de 18.07.2019 privind acordarea unui mandat special, necesar pentru rezilierea/nerezilierea contractului de delegare din culpa operatorului de salubritate in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova"

Hotarare nr. 18 din data de 18.07.2019 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a imobilului "Conac" proprietate privata a comunei Tinosu

Hotarare nr. 17 din data de 18.07.2019 privind inchirierea prin licitatie publica a unei parti dintr-un imobil aflat in proprietatea privata a comunei

Locatie
Locatie Primaria Tinosu
Telefoane utile
Primar: 0244.482.702, 0723.557.092
Viceprimar: 0244.482.702, 0722.533.595
Secretar: 0244.482.900, 0244.482.702, 0723.557.093

Prelucrarea datelor cu caracter personal