Audiente
Primar: Luni: 900-1300
Viceprimar: Marti: 900-1300
Secretar: Miercuri: 900-1300
Proiecte de hotarare

ANUL 2023

2. Proiect de hotarare provizoriu, nr. 7 din data de 20.01.2023 privind aprobarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2023 si a estimarilor pentru anii 2024-2026

1. Proiect de hotarare provizoriu, nr. 6 din data de 20.01.2023 privind reportarea si utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la 31.12.2022, in anul 2023

 

ANUL 2020

6. Proiect de hotarare nr. 6 din data de 21.01.2020, privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii "Extindere retea alimentare cu gaze sat Predesti si Tinosu" in comuna Tinosu, satele Tinosu si Predesti

5. Proiect de hotarare nr. 5 din data de 21.01.2020, privind modificarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Tinosu, judetul Prahova

4. Proiect de hotarare nr. 4 din data de 21.01.2020, privind aprobarea "Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al comunei Tinosu"

3. Proiect de hotarare nr. 3 din data de 21.01.2020, privind aprobarea Planului anual de actiuni si lucrari de interes local ce se vor executa cu beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat.

2. Proiect de hotarare nr. 2 din data de 21.01.2020, privind aprobarea numarului maxim de posturi de asistenti personali pentru anul 2020

1. Proiect de hotarare nr. 1 din data de 21.01.2020, privind aprobarea acordarii normei de hrana pentru personalul din cadrul compartimentului Politie Locala Tinosu

 


2.  H O T Ă R Â R E pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local tinosu nr. 37/16.10.2014 privind aprobarea asocierii comunei Tinosu, judeţul Prahova cu alte autorităţi locale şi reprezentanţi ai sectorului privat şi ai societăţii civile, în vederea constituirii Grupul de Acţiune Locală „Asociaţia Curtea Domnească” – LEADER, axa 4 PNDR

1.  H O T Ă R Â R E privind aderarea la constituirea unui parteneriat public-privat prin participarea Comunei Tinosu, în vederea elaborării şi implementării unei strategii de dezvoltare locală prin PNDR 2014 - 2020, Măsura 19 – Dezvoltarea locală LEADER

Locatie
Locatie Primaria Tinosu
Telefoane utile
Primar: 0244.482.702 int. 18, 0723.557.092
Viceprimar: 0244.482.702 int. 18, Mobil: 0727.590.041
Secretar: Tel/Fax: 0244.482.900, 0244.482.702 int. 17,
Achizitii Publice si Stare civila: Tel: 0244.482.702 int. 19, 0734.897.199
Contabilitate Tel: 0244.482.702 int. 13,
Registrul Agricol si Asistenta Sociala Tel: 0244.482.702 int. 15,
Taxe si Impozite Tel: 0244.482.702 int. 16,
Casierie Tel: 0244.482.702 int. 14,
Urbanism si Cadastru Tel: 0244.482.702 int. 12,

Prelucrarea datelor cu caracter personal