Transparenta decizionala

Proces verbal incheiat in data de 15.03.2023 in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Tinosu

Proiect de hotarare nr. 25 din data de 18.05.2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2023 si estimari pentru anii 2024-2026

Proiect de hotarare nr. 24 din data de 18.05.2023 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local Tinosu Nr.1/31.04.2023 privind reportarea si utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la 31.12.2022, in anul 2023

Proiect de hotarare nr. 21 din data de 09.05.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii "Extindere si recompartimentare sediu Primarie"

Proiect de hotarare nr. 20 din data de 09.05.2023 privind implementarea proiectului de investitie "Construire loc de joaca, sat Pisculesti, comuna Tinosu, judet Prahova"

Proiect de hotarare nr. 18 din data de 18.04.2023 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024, cu rata inflatiei de 13,8%

Proiect de hotarare nr 17 din data de 12.04.2023 privind acordarea unui mandat special domnului Andrei Iulian-Gabriel, reprezentantul comunei Tinosu in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova" pentru a vota primirea comunei Puchenii Mari, judetul Prahova ca membru al Asociatiei

Proiect de hotarare nr 16 din data de 12.04.2023 privind suplimentarea numarului de posturi pentru asistentii personali al persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2023

 

Proces verbal incheiat in data de 27.02.2023 in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Tinosu

Proiect de hotarare nr. 14 din data de 09.03.2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2023 si estimari pentru anii 2024-2026

Proiect de hotarare nr. 13 din data de 07.03.2023 privind aprobarea alocarii din bugetul local a sumei ce reprezinta cadouri oferite angajatilor cu ocazia zilei de 8 Martie, sarbatorilor legale de Paste si sarbatorilor legale de Craciun

Proiect de hotarare nr. 12 din data de 06.03.2023 privind acordarea unei facilitati personalului angajat in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tinosu

Proiect de hotarare nr. 11 din data de 06.03.2023 privind aprobarea protocolului de colaborare intre Comuna Tinosu, prin Consiliul Local al comunei Tinosu si Fundatia Comunitara Orahova, in vederea realizarii unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local, respectiv amenajarea unui teren multisport pe raza administrativ - teritoriala a Comunei Tinosu, prin sponsorizarea OMV Petrom

Raport anual

Proces verbal din data de 31.01.2023, incheiat in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Tinosu

Proces verbal din data de 22.12.2022, incheiat in sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei Tinosu

Proces verbal din data de 14.12.2022, incheiat in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Tinosu

Proiect de hotarare nr. 9 din data de 21.02.2023 privind stabilirea salariilor de baza lunare pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tinosu, judetul Prahova

Proiect de hotarare nr. 8 din data de 08.02.2023 privind organizarea retelei scolare din comuna Tinosu pentru anul scolar 2023-2024

Raport suplimentar buget - 2023

Buget local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli si subcapitole pe anul 2023 si estimari pentru anii 2024-2026

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Tinosu pe anul 2023 si estimari pentru anii 2024-2026

Proiect de hotarare nr. 6 din data de 20.01.2023 privind reportarea si utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la 31.12.2022, in anul 2023

Raport cu privire la reportarea si utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la 31.12.2022, in anul 2023

Raport de specialitate privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2023 si estimari pentru anii 2024-2026

Proiect de hotarare nr. 5 din data de 18.01.2023 privind incetarea dreptului de administrare al Consiliului Judetean Prahova asupra terenului in suprafata de 12.000 mp, avand numar cadastral 20136, P Cc 204, 205, 206 si preluarea in administrare a acestuia de catre Comuna Tinosu

Proiect de hotarare nr. 4 din data de 10.01.2023 privind aprobarea compensarii sumei in cuantum de 56.333.75 lei cu redeventa a S.C. Aliforno Store Food S.R.L, in baza documentelor justificative (situatii de lucrari, facturi, bonuri, ordine de plata)

Proiect de hotarare nr. 3 din data de 10.01.2023 privind aprobarea acordarii normei de hrana pentru personalul din cadrul compartimentului Politie Locala Tinosu

Hotarare nr. 2 din data de 09.01.2023 privind aprobarea Planului anual de actiuni si lucrari de interes local ce se vor executa cu beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat

Hotarare nr. 1 din data de 09.01.2023 privind aprobarea numarului maxim de posturi de asistenti personali pentru anul 2023

Proiect de hotarare nr. 49 din data de 13.12.2022 pentru participarea la Programul privind dezvoltarea infrastructurii de reincarcare pentru vehicule electrice si/sau hibrid plug-in in localitati, prin instalarea de statii de reincarcare cu putere normala

Proiect de hotarare nr. 47 din data de 25.11.2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2023

Raport de specialitate privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022 si estimari pentru anii 2023-2025

Locatie
Locatie Primaria Tinosu
Telefoane utile
Primar: 0244.482.702 int. 18, 0723.557.092
Viceprimar: 0244.482.702 int. 18, Mobil: 0727.590.041
Secretar: Tel/Fax: 0244.482.900, 0244.482.702 int. 17,
Achizitii Publice si Stare civila: Tel: 0244.482.702 int. 19, 0734.897.199
Contabilitate Tel: 0244.482.702 int. 13,
Registrul Agricol si Asistenta Sociala Tel: 0244.482.702 int. 15,
Taxe si Impozite Tel: 0244.482.702 int. 16,
Casierie Tel: 0244.482.702 int. 14,
Urbanism si Cadastru Tel: 0244.482.702 int. 12,

Prelucrarea datelor cu caracter personal